Level 2 Level 4
Level 3

Flere/nyere ideologier


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Socialliberalisme
Blanding af liberalisme og socialisme. Staten skal have en aktiv rolle i økonomien for at mindske de skadelige virkninger af rå kapitalisme. Forbrugerbeskyttelse og hjælp til de svage.
Socialkonservatisme
Staten bør sætte grænser for den fri markedsøkonomi så samfundet kan være stabilt og harmonisk.
Socialdemokratisme
Ikke-revolutionær socialisme der ønsker at reformere samfundet inden for det demokratiske system.
Revolutionær socialisme
Modsat socialdemokraterne vil man ændre omvælte det kapitalistiske samfund, om nødvendigt med voldelige midler.
Neoliberalisme
Fokus på individuelle rettigheder og anti-skat. Minimalstat.