Level 3
Level 4

Politik


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Værdipolitik
Politik der handler om politiske værdier frem for penge. Fx indvandring, kultur, miljø, retspolitik, ligestilling, globalisering
Fordelingspolitik
Politik der handler om hvordan ressourcerne skal fordeles i samfundet. Fx skat, hvordan man betaler for offentlig service, afgifter, brugerbetaling, finansiering.
Materielle værdier
Økonomisk værdier: Penge, ressourcer
Immaterielle værdier
Principielle, åndelige og kulturelle værdier
Venstreorienteret
Socialistisk orienteret. Man går fx ind for: Høj social lighed, høj grad af omfordeling via høje skatter
Højreorienteret
Liberalistisk orienteret. Man går fx ind for: Høj grad af økonomisk frihed, lave skatter, staten ikke skal blande sig i økonomien
Moderne værdier
Tolerante holdninger til kriminelle, indvandrere, homosexuelle, ligestilling
Traditionelle værdier
Strammere politik over for kriminelle, flygtninge og indvandrere. Traditionelle familieværdier og kønsroller. Skepsis overfor andre kulturer og nye kulturelle strømninger.