57 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
benvido
welcome
ola
hello
que tal estás?
how are you? (inf)
que tal está?
how are you? (frm)
moi ben, grazas
very well, thank you
canto tempo sen te ver
long time, no see
como te chamas?
what's your name? (inf)
como se chama?
what's your name? (frm)
chámome...
my name is...
de onde es?
where are you from?
eu son de...
I'm from...
si
yes
non
no
moito gosto
pleased to meet you
é un pracer
it is a pleasure
bom día
good morning
boa tarde
good afternoon
bo serán
good evening
boas noites
good night
adeus
goodbye
boa sorte
good luck
saúde!
cheers!
que teñas un bo día
have a nice day
bo proveito
bon appétit
boa viaxe!
bon voyage!
non entendo
I don't understand
por favor, pode falar maís amodo?
please speak more slowly
por favor, pódeme dicir eso outra vez?
please say that again (frm)
pódesme dicir eso outra vez?
please say that again (inf)
por favor, pódemo escribir?
please write it down (frm)
por favor, pódesmo escribir?
please write it down (inf)
fala vostede galego?
do you speak Galician? (frm)
falas galego?
do you speak Galician? (inf)
si, un pouco
yes, a little
como dis en galego ...?
how do you say ... in Galician?
perdoe
excuse me
canto custa isto?
how much does this cost?
síntoo
sorry
por favor
please
grazas
thank you
moitas grazas
thank you very much
de nada
you're welcome
non hai de que
don't mention it
onde está o baño?
where's the toilet?
este señor pagarao todo
this gentleman will pay for everything
esta señora pagarao todo
this lady will pay for everything
queres bailar conmigo?
would you like to dance with me? (inf)
quere vostede bailar conmigo?
would you like to dance with me? (frm)
ámote
I love you
que te mellores
get well soon
deixame en paz
leave me in peace
chama á policía!
call the police!
bo Nadal e próspero aninovo
merry Christmas and happy New Year
boas Pascuas
happy Easter
bon aniversario
happy birthday
unha lingua non chega
one language is never enough
o meu aerodeslizador esta cheo de anguías
my hovercraft is full of eels