Level 2

12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
erkennen an D
... görə tanımaq
es fehlt an D
nəyisə çatışmır
es liegt an D
1. kimdənsə asılıdır. 2. kiməsə görə
leiden an D
(nədənsə) əziyyət çəkmək, xəstəlik çəkmək
sterben an D
nədənsə ölmək
teilnehmen an D
hardasa/nədəsə iştirak etmək
zweifeln an D
nəyəsə tərəddüt etmək
denken an A
... haqda düşünmək
sich erinnern an A
xatırlamaq
sich gewöhnen an A
öyrəşmək
glauben an A
inanmaq
sich wenden an A
kiməsə müraciət etmək