Level 1 Level 3

11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
achten auf A
nəyəsə diqqət etmək
antworten auf A
nəyəsə cavab vermək
sich freuen auf A
nəyəsə sevinmək
hoffen auf A
nəyəsə ümid etmək
sich konzentrieren auf A
nəyəsə diqqəti cəmləmək
sich spezialisieren auf A
nəyisə öyrəmək, nə üzrəsə ixtisaslaşmaq
stoßen auf A
nəyləsə/kimləsə qarşılaşmaq
sich verlassen auf A
nəyəsə/kiməsə güvənmək, bel bağlamaq
verzichten auf A
nədənsə imtina etmək
sich vorbereiten auf A
nəyəsə hazırlaşmaq
warten auf A
nəyisə/kimisə gözləmək