Level 3 Level 5
Level 4

für


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sich bedanken für A
... üçün minnətdar olmaq
danken für A
... üçün təşəkkür etmək
eintreten für A
kimisə/nəyisə müqayisə etmək
sich entscheiden für A
... haqda qərar vermək
sich entschuldigen für A
nəyə görəsə üzr istəmək
halten für A
hesab etmək
sich interessieren für A
... haqda maraqlanmaq
kämpfen für A
... üçün savaşmaq
sorgen für A
nəyinsə/kiminsə qayğısını çəkmək