Level 6 Level 8
Level 7

über


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sich ärgern über A
kiməsə/nəyəsə hirslənmək, acıqlanmaq
sich aufregen über A
... görə əsəbləşmək, həyəcanlanmaq
berichten über A
... haqda məlumat vermək, məruzə etmək
sich beschweren über A
nədənsə şikayət etmək
diskutieren über A
... haqda müzakirə etmək
sich freuen über A
... görə sevinmək
sich informieren über A
... haqda xəbər vermək, məlumat vermək
klagen über A
nədənsə şikayət etmək, nəyəsə təəssüflənmək
lachen über A
nəyəsə gülmək
nachdenken über A
... haqda düşünmək, götür-qoy etmək
sprechen über A
... haqda danışmaq
sich unterhalten über A
... haqda söhbət etmək
sich wundern über A
... görə təəccüblənmək