Level 7 Level 9
Level 8

um/unter/von


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sich bemühen um A
... ötrü çalışmaq, səy göstərmək
bitten um A
nəyisə xahiş etmək
sich sorgen um A
kiminsə/nəyinsə qayğısına, qalmaq, qeydinə qalmaq
trauern um A
... ötrü qüssələnmək, kədərlənmək
leiden unter D
nədənsə xəstəlik çəkmək, iztirab çəkmək
abhängen von D
nədənsə asılı olmaq
sich trennen von D
nədənsə ayrılmaq
sich unterscheiden von D
nədənsə fərqlənmək
sich verabschieden von D
kiminləsə vidalaşmaq, sağollaşmaq