Level 8
Level 9

vor/zu


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fliehen vor D
kimdənsə qaçmaq
sich fürchten vor D
kimdənsə/nədənsə qorxmaq
schützen vor D
kimdənsə/nədənsə qorumaq
warnen vor D
... barədə xəbərdar etmək
sich entschließen zu D
... haqda qərara gəlmək
gehören zu D
kiməsə/nəyəsə aid olmaq
gratulieren zu D
... münasibətlə təbrik etmək
überreden zu D
... barədə yola gətirmək