Level 9
Level 10

Zdania wprowadzające 2


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
where is...?
gdzie jest...?
where is the hospital?
gdzie jest szpital?
here
tutaj
here it is
tu jest
of course!
oczywiście!
excuse me
przepraszam (zaczepiając kogoś)
how terrible!
to straszne!
you are welcome
proszę (w odpowiedzi na "dziękuję")