Level 2

34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rechtspreken
δικάζω
recht; rechtszaak; vonnis; straf
ἡ δίκη
rechtvaardig
δίκαιος
van de kant van; van
παρά, παρ’ + gen.
naar (...toe)
παρά, παρ’ + acc. (4A)
zilver; geld
τὸ ἀργύριον
op; bij
ἐπί, ἐπ’, ἐφ’ + gen.
naar; op...af
ἐπί, ἐπ’, ἐφ’ + acc. (1C)
zitten
καθίζω
kunnen; in staat zijn
δύναμαι (4C)
mogelijk; in staat
δυνατός (2A)
niet in staat; onmogelijk
ἀδυνατός
kunst; vak; vaardigheid
ἡ τέχνη
zonder
ἄνευ + gen.
leven (inf. praesens ζῆν)
ζήω
willen
βούλομαι (4A)
besluit; plan; raad; advies
ἡ βουλή
liegen
ψεύδομαι
leugen
τὸ ψεῦδος, ψεῦδους
(zodanig) als; zoals; wat voor; hoe(danig)
οἷος
kunnen; in staat zijn
οἷος τέ εἰμί (3C)
toevallig; nu eenmaal
τυγχάνω + ptc.
niet
οὐ, οὐκ, οὐχ (1A)
nog niet
οὔπω
dienen; vereren; verzorgen
θεραπεύω
dienaar
ὁ θεράπων, -ποντος (2D)
klein
μικρός
helpen; een dienst bewijzen
ὠφελέω
behalve
πλήν + gen.
terug; weer
πάλιν
duidelijk
σαφής, σαφοῦς
stad
ἡ πόλις, πόλεως (2B)
staat
ἡ πολιτεία
burger
ὁ πολίτης