Level 1 Level 3

18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de; het
ὁ, ἡ, τό (1A)
die; dat; wie; wat
ὅς, ἥ, ὅ
terwijl; in wie; waarin
ἐν ᾧ
verwerven; in bezit krijgen
κτάομαι
bezit
τὸ κτῆμα, κτήματος
zich herinneren; melding maken van
μιμνήσκομαι + gen.
overmoed; arrogantie; brutaliteit
ἡ ὕβρις, -εως
gebeurtenis; tegenspoed; ongeluk
ἡ συμφορά
gemakkelijk
ῥᾴδιος
jaloers zijn op
φθονέω + dat.
proberen
πειράομαι
teken; bewijs
τὸ τεκμήριον
gebruiken; omgaan met
χράομαι + dat.
zaak; ding
τὸ χρῆμα, χρήματος
geld; bezit
τὰ χρήματα, χρημάτων
oud; van vroeger
παλαιός
lang geleden; vroeger; allang
πάλαι
irrealis
ἄν + ind. verl. tijd