Level 2

21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nog
ἔτι (1B)
en bovendien
ἔτι δὲ
verzamelen
ζυλλέγω
zeggen; spreken
λέγω (1B)
slecht
πονηρός
bekijken; overdenken
σκοπέω
(ge)heel; ieder; alle
πᾶς, παντός (3C)
allerlei; van allerlei soort
παντοῖος
gelijk aan
ἴσος + dat.
misschien
ἴσως
die; dat; deze; dit; hij; zij; het
οὗτος, αὕτη, τοῦτο (5A)
zodanig; dergelijk; zo’n
τοιοῦτος, -αυτή, -οῦτο
zodat
ὥστε
vertrouwen op; geloven
πιστεύω + dat.
trouw; betrouwbaar
πιστός
ongelofelijk; onbetrouwbaar
ἄπιστος
welnu
τοίνυν
waarheid
ἡ ἀλήθεια
waar; werkelijk
ἀληθής, ἀληθοῦς
rust
ἡ ἡσυχία
schade toebrengen
βλάπτω