Level 2
Level 1

LEKTION 30 teil 1


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
der Ablauf
1. priebeh 2. vypršanie lehoty
ablaufen
1. prebiehať 2.vypršať (napr. zmluva)
Vertragsablauf
vypršanie zmluvy
ablehnen
odmietnuť
der Abschied
rozlúčka
Abschied nehmen von + 3.p
rozlúčiť sa
aufrichtig
úprimný, -e
aufsetzen (die Brille)
nasadiť (napr. okuliare)
aufsetzen
napísať, skoncipovať písomné odporúčanie
bemängeln
vyčítať, kritizovať
beneiden um +4.p
závidieť niekomu niečo
die Ehre
česť
zu Ehren
na počesť
einerseits - andererseits
jednak - na druhej strane
das Herz
srdce