Level 2 Level 4
Level 3

LEKTION 29


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ansiedeln (sich)
usaďiť, usadiť (sa)
anwerben
najať (na prácu), verbovať
aussprechen
vysloviť, vyslovovať
Sie sind oft schwer auszusprechen.
Tie slová sa často ťažko vyslovujú.
der Bauer
roľník
der Bauerhof
farma. statok
beantworten
zodpovedať, dať odpoveď
der Bergbau
baníctvo
der Bergmann
baník
bewirten
pohostiť
durchfahren
prejsť, precestovať
fruchtbar
úrodný, -e
die Ebene
nížina
das Freilichtmuseum
skanzen
der Fremdenverkehr
cestovný ruch
das Gänsefett
husacia masť
gastieren
hosťovať
generall
všeobecne
die Heilquelle
liečivý prameň
die Herkunft
pôvod
der Höhepunkt
vrchol ( napr.kariéry, kopca) , vyvrcholenie
der Kartoffelpuffer
zemiaková placka
die Kur
liečenie, kúra
zur Kur gehen
ísť na liečenie
der Kurort
kúpele, kúpľné mesto
lehrreich
poučnný
leiden an/unter +3p.
trpieť čím, niekoho niečo trápi ( používa sa 3.p bez člena) napr . ...an Depression
Er leidet an Rheuma.
Trápi ho reuma.
leihen (sich) von +3.p
požičať (si) od
leiten
viesť, riadiť (napr. závod)
das Opfer
obeť
der Ortsname
názov obce
der Passant
chodec
Pech haben
mať smolu
der Pfandfinder
skaut
die Pflaume
slivka
der Rundfunk, von Rundfunk
rozhlas, z rozhlasu
die Sicht
hľadisko, vziadlenosť
aus (der) Sicht
z hľadiska čoho
der Siedler
osadník
so sorfältig wie möglich
tak starostlivo ako sa len dá
die Spur
stopa, šľapaj, jazdný pruh
auf der Spuren
po stopách
der Stausee
priehradné jazero
das Tal
dolina
Oravská priehrada
Orava Stausee
ulkig
žartovný,smiešny
verneinen (die Frage)
odpovedať záporne (napr. na otázku)
der Zeichentrickfilm
animovaný, kreslený film
der Zufall
náhoda
zufällig
náhodne
der Altar
oltár
das Diktafon
diktafon
die Partnerschaft
partnerstvo