Level 3 Level 5
Level 4

LEKTION 28


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
der Alltag
všedný deň
alltäglich
každodený, všedný
alltägliche Ausdrücke
bežné výrazy
die Amtsprache
úradný jazyk
anbringen
pripevniť
der Busch
ker, krovie
angeregt
živý,-o (rozhovor, diskutovať)
der Apfelstrudel
jablková štrúdľa, závin
aufleben (Bräuche)
ožiť, oživiť (napr. zvyky)
der Ausdruck
výraz
ausschenken
čapovať, načapovať
der Beitritt
vstup (do strany)
Beitritt zur EU
vstup do EU
bemüht sein / bemühen sich
snažiť sa
die Besonderheit
zvláštnosť
der Betreiber
majiteľ vinárne
erforderlich
potrebný, nevyhnutný
erheben sich
zodvihnúť sa z miesta, vsať
erziehen
vychovať, vychovávať
ein schlecht erzogenes Kind
zle vychované dieťa
der Federweiße (D), der Sturm (Ö)
burčiak
feststellen
zistiť, zisťovať
das Grenzgebiet
pohraničná oblasť
hartnäckig
tvrdohlavý, neústupný
heurig (Ö)
tohtoročný
der Heurige / der junge Wein
nové víno
die Jausenzeit (Ö)
čas olovrantu
das Kraftfahrzeug (Kfz)
motorové vozidlo
die Landesgrenze
štátna hranica
der Nationalfeiertag
štátny sviatok
nebenbei
mimochodom
quälen mit +3.p
trápiť niekoho s niečim
rausgehen
isť von
die Schank, die Schänke (Ö), die Schenke (D)
výčap, krčma
der Schoppen (Ö)
štvrťka 1/4 L
der Schoppenwein (Ö)
štvrťka vína 1/4 L
die Strauß
kytica
der Streit
hádka
der Riesenstreit
obrovská hádka
die Unkenntnis
neznalosť
die Verabschiedung
1. rozlúčka 2. prepustenie
Verabschiedung des Gesetzes
schválenie zákona
die Verfassung
ústava
nach der Verfassung/ laut Verfassung
podľa ústavy
verschwören sich gegen +4.p
sprisahať sa, spolčiť sa, spiknúť sa proti
der Vorfahre
predok
die Weinlese
oberačka, vinobranie
das Weinlokal
reštaurácia s vinárňou
willkommen heißen
privítať
der Wirt
hostinský,krčmár
zum / aus Scherz
zo žartu
der Zweck
účel
der Zweig
1. vetva, konár 2. odbor (vedný)
zu welchem Zweg
za akým účelom