Level 4 Level 6
Level 5

LEKTION 27


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anbetreffen
týkať sa koho, čoho
aufgeschlossen
otvorený, priamy
der Aufsatz
slohová práca
ausarbeiten
vypracovať
die Ausstrahlung
vyžarovanie,šarm
die Bemerkung
poznámka
bestehen aus +3.p
pozostávať z niečoho
die Bierbrauerei
pivovar
die Bronzeplastik
brozová plastika
die Buchmesse
knižný veľtrh
das Bundesland
spolková krajina
die Erfüllung
splnenie, uskutočnenie
in Erfüllung gehen
splniť sa
erwähnenswert
stojí za mienku, hodno spomenúť
die Erwartung
očakávanie
gemischt
miešaný
gemischte Gefühle
zmiešané pocity
die Gemütlichkeit
príjemnosť, prívetivosť
die Hafenstadt
prístavné mesto
herstellen
vyrobiť, vyrábať
eine Verbindung herstellen
nadviazať spojenie
hilfsbereit
ochotný(pomôcť)
die Industrie
priemysel
die Kenntnis
vedomosť
die Kulturstadt
mesto kultúry
die Kunstschau
prehladka umenia
die Landeshauptstadt
hlavné mesto spolkovej krajiny
lebendig
živý
das Märchen
rozprávka
meist gelesene Märchen
najčastejšie čítané rozprávky
das Mittelgebirge
stredohorie
nachweisen
dokladovať, dokázať
Kenntnisse nachweisen
preukázať vedomosti
der Rang
postavenie, poradie, umiestnenie
das Ruhrgebiet
Porúrie
der Schritt
krok
das Selbstbewusstsein
sebavedomie
Selbstbewusstsein gewinnnen
získať sebavedomie
sorfältig
starostlivý, -o
so sorfältig wie möglich
tak starostlivo ako sa len dá
die Spalte
stĺpec
der Spitzname
prezývka
stellen
postaviť,nastaviť
auf sich allein gestellt sein
byt odkázaný na seba
die Stichpunkte pl.
heslovité poznámky, osnova
die Verbindung
spojenie
eine Verbindung haben mit/zu +3.p
mať spojenie s kým/čím
der Verkehrsknotenpunkt
dpravný uzol
vertief
prehĺbiť, prehlbovať
das Wintersemester
zimný semester
wundervoll
čarovný, očarujúci