Level 4
Level 5

Seviye 5


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Sk'ani şeni lak'irde va dosk'udu.
Senin için kelime kalmadı.
Si kiana şuk'u dido maoropen.
Seni dünya kadar çok seviyorum.
Ma sk'ani, ma na megaoropasenşi itimali maoropu.
Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.
Sk'anda guri meçamu, oropapeşi eni msk'ma-muşi on.
Seni sevmek aşkların en güzelidir.
“Ax cidi oropa-muşiş tzimtzimi; ama guri-muşis k’ap’et’i na on oropeli-şk’imi. Na gomaşinerşi na govağari. Mu msk’va dolomipaşam.” ~ N. Hikmet
“Ah benim sevdasında bencil; ama yüreğinde sağlam sevdiğim. Aklıma gelişini seveyim. Ne güzel darma duman ediyorsun beni.” N. Hikmet.
Oropa şeni “GURİ”, naonu şeni “EMEĞİ” diç’irs.
Sevmek için “YÜREK”, sürdürmek için “EMEK” gerek.
Beki mjora ar ndğas juriti-şk’uni şeni ext’asen.
Belki güneş bir gün ikimiz için doğar.
Oropa ar ndğas var, ar umuris int'ras.
Sevgi bir güne değil, bir ömre sığmalı.
"İri birapaşi doloxe ma si gdziram." ~ A. Kaya
“Her şarkının içinde ben seni görürüm.” A. KAYA