Level 2
Level 1

1 - 15


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ávon
Glad
Ávvusit
Att bli glad, glädja sig
Udnodibme
Avundsjuk
Gieres
Kär
Gierrot
Att bli kär, förälska sig
Vájve sinna
bekymrad, ha det jobbigt
Vájvástuvvat
Att plågas, lida
Balon
Rädd
Ballat
Att vara rädd
Ballát
Att bli rädd
Vájbas
Trött
Vájbbat
Att bli trött, sliten
Håjen
Ledsen
Hådjånit
Att bli bedrövad
Skuldik
Busig, odygdig (om barn)