Level 2 Level 4
Level 3

31 - 45


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Låttåsj
Liten fågel
Bahá
Elak, ond
Hämssánit
Att bli förvirrad, att komma i oreda
Dudálasj
Nöjd, belåten
Tjaŋgas
Förnöjd
Mihástallat
Att vara stolt, mallig
Mánas
Barnslig
Tjajmon adnet
Att förlöjliga
Báhkkan buollet
Att ha feber
Tjåddågijs årrot
Att ha ont i halsen
Oajvveluottudahka
Huvudvärk
Skibás
Sjuk
Skihppát
Att bli sjuk
Måjddåt
Att börja må illa
Vuokset
Att kräkas, spy