Level 150 Level 152
Level 151

Lesson 7 (Pronunciation)


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wang3 luo4
网络
xin1 wen2
新闻
zi1 liao4
资料
wang3 zhan4
网站
shang4 wang3
上网
bo2 ke4
博客
shen4 zhi4
甚至
ji2 mang2
急忙
xia4 zai3; xia4 zai4
下载
ruan3 jian4
软件
jie2 guo3
结果
zheng4 shi4
正式
chu1 ban3
出版
la1 ji1
垃圾
luo4 wu3
落伍
ke3 kao4
可靠
zong3 zhi1
总之
lao3 shi5
老是
gan3
ji1 hu1
几乎
wu1 zi5
屋子
shang4 yin3
上瘾
yan2 zhong4
严重
shi2 dai4
时代
jia4 ge2
价格
gan3 jue2
感觉
gan1 die1
干爹
ju4 jue2
拒绝
xin1 shang4 ren2
心上人
gao4 bai2
告白
ji2 jiang1
即将
wu4 hui4
误会
pi2 bei4
疲惫
men1
dian4 dong4 che1
电动车
wen2 zi5
蚊子
zheng4 fu3
政府
dan1 qin1
单亲
fa2 kuan3
罚款
fan2 nao3
烦恼
kao3 he2
考核
ying3 xiang3
影响
jing4 ran2
竟然
ji4 jiao4
技校
chong2 xin1
重新
ji2 bian4
即便
shuai3
hui4 yi4 shi4
会议室
he2 ge2
合格
man3
shi1
湿
ci4 ji1
刺激
xian2
wu2 qing2
无情
ji1 ben3 shang5, ji1 ben3 shang
基本上
ba1 po2
八婆
xiao1 xi5, xiao1 xi
消息
ling2 tong1
灵通
chou2 mei2 ku3 lian3
愁眉苦脸
da4 bian4
大便
ji2 shi3
即使
chen2 mo4
沉默
jin3 zhang1
紧张
hua4 fei4
话费
leng3 jing4
冷静