Level 161 Level 163
Level 162

HSK/Level 11(Pronunciation)


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
biao3 da2
表达
yi3 ji2
以及
shuo1 ming2 shu1
说明书
kan4 bu5 qi3
看不起
hun1 li3
婚礼
re4 nao4
热闹
xin1 niang2
新娘
yao2 kong4 qi4
遥控器
can1 kao3 shu1
参考书
jin4 bu4
进步
duan4
tai4 du5, tai4 du4
态度
zong3 shi4
总是
da4 han3 da4 jiao4
大喊大叫
zong3
zun1 zhong4
尊重
guai4 shou4
怪兽
da4 zhan4
大战
yan2 su4
严肃
yong3 gan3
勇敢
jie2 ri4
节日
ji4 xu4
继续
jiu4 ma1
舅妈
jiu4 jiu5
舅舅
huan2 jing4
环境
xing4 fu2
幸福
qi4 fen1
气氛
cheng2 gong1
成功
sheng4
lang4 fei4
浪费
yu2
chuan2 tong3
传统
nong2 li4
农历
zong4 zi
粽子
yue4 bing3
月饼
tuan2 yuan2
团圆
zheng1 yue4
正月
yuan2 xiao1 jie2
元宵节
ma5
ji4 shi2
计时
bai4 nian2
拜年
fa1 cai2
发财
bian1 pao4
鞭炮
chun1 jie2
春节
duan1 wu3 jie2
端午节
zhong1 qiu1 jie2
中秋节