Level 171 Level 173
Level 172

HSK/Chapter 14 (Pronunciation)


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
xiao4 yuan2
校园
di4 zhen4
地震
bi1
zong3 tong3
总统
zhu3 xi2
主席
tuo1
you2 piao4
邮票
xu1 yao4
需要
xuan3 ze2
选择
zheng4 que4
正确
yang3 qi4
氧气
you1 xiu4
优秀
liu2 pai4
流派
zun1 jing4
尊敬
ge1 shou3
歌手
jin3 guan3
尽管
she4 ji4 shi1
设计师
chuang4 xin1
创新
yu3
tui4 xiu1
退休
san4 bu4
散步
quan1
tai4 ji2 quan2
太极拳
zao3 chen2
早晨
xian3 de5
显得
huo2 li4
活力
yu2 jia1
瑜伽
zhong4 shi4
重视
jian4 shen1 fang2
健身房
ou3 er3
偶尔
shen1 cai2
身材
deng3 yu2
等于
zhi3 yao4
只要
sui2 bian4
随便
ji2 shi3
即使
ke3 jian4
可见
ke1 xue2
科学
xi1 yan1
吸烟
ao2 ye4
熬夜
bi4 xu1
必须
bu3 chong1
补充
fou3 ze2
否则
fang1 mian4
方面