Level 2 Level 4
Level 3

Nivå 3


201 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Sangvinisk
Livlig och gladlynt
Diarium
Dagbok, journal
Inauguration
Högtidlig invigning
Laborera
Experimentera
Vedersakare
Motståndare
Nagga
Göra små hål i
Interpellation
Fråga
Fastmer
Snarare, hellre
Mäla
Berätta, tala
Nappatag
Kamp, strid
Tillförsikt
Hoppfullhet, förtröstan
Typografi
Boktryckarkonst; Tryckformgivning
Okynnig
Busig, odygdig
Okynne
Ofog
Tjärn
Liten skogssjö
Sly
Träd och buskar
Farstu
Förstuga
Tambur
Kapprum vid ytterdörr
Vestibul
Förhall
Allitteration
Begynnelserim
Lullull
Granna prydnader
Klåpa
Göra ett dåligt arbete, fuska
Belamra
Fylla med något som skräpar
Sovra
Skilja ut, gallra
Oförblommerad
Som går rakt på sak
Aber
Oväntat hinder
Disponent
Chef
Ympa
Skära in ympkvist; Vaccinera
Okulera
Ympa, förädla
Kalott
Skärmlös mössa
Villfara
Uppfylla, bevilja
Minnesbeta
Läxa för framtiden
Portier
Hotelltjänsteman
Paragrafryttare
Person som tolkar lagar alltför bokstavligt
Ljunga
Blixtra
Kasern
Byggnad för förläggning av militär trupp
Synopsis
Översikt, sammanställning
Pyts
Liten hink, burk
Tillbud
Hotande händelse; anbud, erbjudande
Katakres
Sammanblandning av bildliga uttryck
Tillstymmelse
Ansats, antydan, tecken
Förslå
Räcka till
Konsternerad
Häpen
Agitera
Göra propaganda, uppvigla
Utdikning
Torrläggning av mark
Konvalescent
Person som håller på att tillfriska
Air
Uppsyn, min
Tillskynda
Verka för, stödja
Ajournera
Skjuta upp
Fjärma
Avlägsna
Akvedukt
Vattenledning, brokanal
Alkov
Sängnisch, inbyggd del av rum
Förete
Uppvisa
Förmena
Hindra, förvägra, neka
Pråm
Flatbottnat lastfartyg
Köpslå
Underhandla; kompromissa, pruta
Antependium
Altarförhänge
Nestor
Den äldste i sin krets
Kautschuk
Gummi
Modd
Snösörja, slask
Antonym
Motsatsord
Jökel
Glaciär
Iterativ
Upprepa
Kerub
Ängel, änglabarn
Halster
Stekgaller
Giffel
Bröd i halvmånform
Kimono
Japansk dräkt
Delirium
Förvirringstillstånd
Aperitif
Drink före måltid
Grums
Bottensats, fällning
Gungfly
Sumpmark; osäker situation
Gå upp i limningen
Inte längre kunna behärska sig
Konnässör
Kännare, expert
Traktat
Fördrag mellan stater
Göl
Liten sjö eller vattensamling
Galär
Krigsfartyg för rodd och segling
Apportera
Hämta, bära fram
Batterist
Trumslagare
Pekpinne
Tydlig antydning
Koherens
Samstämmighet, sammanhang
Ståndaktig
Uthållig, karaktärsfast
Enkom
Enbart, endast
Dana
Bilda, forma
Kobbe
Klippa
Hunsa
Behandla hänsynslöst, köra med
Inlaga
Skrivelse till myndighet; bokblock
Negera
Förneka, bestrida
Uppbåda
Sammankalla, samla
Ränsel
Ryggsäck
Trål
Fisknät
Skrinda
Kärra/Hövagn
Vidsynt
Klok och förutseende
Arkadisk
Lantligt idyllisk
Kolt
Överplagg, rock
Kotteri
Slutet sällskap
Batting
Liten pojke
Calypso
Sång och musik
Fasett
Rutformig slipad yta
Armod
Fattigdom
Kohandel
Kompromisspolitik
Belackare
Baktalare, smädare
Kåsa
Kopp, dryckeskärl
Besticka
Muta
Ogin
Ohjälpsam, ovillig, snål
Korvett
Örlogsfartyg, krigsfartyg
Besegla
Bekräfta, slutligt avgöra
Artikulera
Uttrycka klart och tydligt
Kravatt
Halsduk, slips
Berlock
Hängsmycke
Denim
Jeanstyg
Kontrahent
Part i avtal och överensstämmelse
Ekumenisk
Allmänkyrklig, allmänkristen
Fiskal
Rörande statens finanser
Garnison
Militärförläggning
Dialys
Osmos (njure), metod att genomtränga membraner
Konvulsion
Häftig kramp
Bestyr
Syssla, göromål
Strass
Blyglas (används i smycken)
Klaviatur
Tangenter på piano
Kittel
Gryta, kastrull
Modist
Hattsömmerska
Detaljhandel
Handel direkt till konsument
Fägnas
Bli glad, glädjas
Konvent
Sammankomst, möte; kloster
Bouquet
Fin doft (om vin och dylikt)
Ensemble
Sällskap, grupp; kappa med dräkt
Femtekolonnare
Förrädare
Gobeläng
Bildvävnad
Dispens
Befrielse från skyldighet
Konvenans
Det passande, anständighet, etikett
Emulsion
Uppslamning, blandning
Burdus
Rättfram, ofinkänslig, grov
Hortonom
Trädgårdsexpert
Konvergera
Löpa ihop, närma sig varandra
Imperativ
Uppmaning, befallning
Klint
Bergstopp
Filatelist
Frimärkssamlare
Bulletin
Officiell periodisk rapport
Klausul
Tilläggsbestämmelse, förbehåll
Dekorum
Anständighet
Emballage
Omslag
Kortege
Följe, lång rad av fordon (festtåg)
Emfatisk
Eftertrycklig, uttrycksfull, starkt betonad
Kartell
Sammanslutning, samverkan
Fadd
Smaklös, blaskig
Revision
Granskning, kontroll
Rangera
Ordna
Avlysa
Inställa; upphäva, förbjuda
Dementi
Förnekande
Kompendium
Sammandrag
Appell
Upprop, vädjan
Bibliografi
Bokförteckning
Ambulera
Flytta omkring
Effektuera
Verkställa
Förfång
Skada
Kontingent
Trupp, grupp
Krass
Materialistisk, egennyttig
Recidiv
Återfall, bakslag, försämring
Ramponera
Fördärva, förstöra
Bida
Vänta
Propedeutisk
Förberedande, inledande
Morbid
Sjuklig; osund
Versal
Stor bokstav
Stetoskop
Hörlur
Ohägn
Skada
Presumtiv
Förmodad, blivande
Makadam
Krossten
Manometer
Elmätare
Transit
Genomförsel, genomfart
Kalfaktor
Uppassare
Burgen
Välbärgad, rik
Chiffong
Tyg
Fanerogam
Fröväxt
Koncept
Utkast, manuskript; grundtanke
Förvälla
Koka
Underlåta
Försumma, låta bli
Bulvan
Ombud, representant
Sondera
Utforska, undersöka
Sel
Lugnvatten
Äska
Begära
Drista
Våga, tillåta sig
Novis
Nybörjare
Inhibera
Inställa; hämma
Dagtinga
Köpslå
Bivack
Nattläger
Vidimera
Intyga, bevittna, bestryka
Sävlig
Långsam
Maklig
Långsam och trög
Kornisch
Gardinlist
Emfas
Eftertryck
Dressin
Järnvägsfordon
Ackumulera
Samla, hopa
Korrosion
Frätning, rostangrepp
Pretention
Anspråk, krav
Kurativ
Läkande
Talja
Lyftanordning
Urbota
Ohjälplig, oförbätterlig
Mjärde
Fiskredskap
Förstulen
Hemlighetsfull, dold
Vederhäftig
Pålitlig, förtroendeingivande
Substitut
Ersättning