Level 10 Level 12
Level 11

#11


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
feasible / doable
proveditelný / realizovatelný
efficiency
výkonnost / účinnost
suspend
pozastavit
proficiency
dovednost
contribution
příspěvek
commission
provize / komise / zakázka
submission
poslušnost / rezignace / podání
enroll
zapsat se / přihlásit se
degree
stupeň
intimidate / daunt
zastrašit
complain
stěžovat si
cheek
líce
insist
trvat (na požadavku)
crew
posádka
crow
vrána
pier
molo
mast
stožár
sheet
list / prostěradlo
tidy
uklizený
cupboard / sideboard
kredenc
sailing
plachtění / mořeplavba
to sail
plachta / plavit se
spill
rozlít
head out
vyrazit
avert
zabránít / odvrátit
obey
poslouchat / ridit se
beloved
milovaný
opt
vybrat si
spirit
duch / líh
confident
sebejistý
bounty / generosity
štědrost
penalty
trest (ve sportu)
surety
záruka / jistota
equal
rovný / rovnat se
fierce / feral / ferocious / wild
divoký
sickness
nemoc
thrive
vzkvétá (nemoc)
deadline
lhůta / uzávěrka
jury
porota
commute
dojíždět
calm
klid
dependent
závislý
rebellion
vzpoura
reliable
spolehlivý
sensible / reasonable
rozumný
vain
marnivý
without wavering
bez váhaní
cabinet / closet
skříň