Level 20
Level 21

#21


82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
seize
uchopit / zabavit
bum
prdýlka
confidant
důvěrník
manpower
pracovní síla
entitlement
nárok
amend
pozměnit
amendment
pozměňovací návrh
hurdle
překážka (h)
constitute
představovat / tvořit
conviction
smýšlení / odsouzení
deceptive
klamný
compromise / jeopard / jeopardize
ohrozit
likewise
nápodobně
lease
pronájem
endowment
věnování / nadace
stain
skvrna / flek
smear
šmouha / namazat
cheeky / insolent
drzý
friction
tření
desolate
pustý
retaliate
oplatit stejně
ostensibly
zdánlivě
deride
zesměšňovat
impeachment / accusation
obvinění
ruthless
bezohledný
annihilation
vyhlazení / zničení
welfare
blaho
verbosity
mnohomluvnost
deploy
rozmísit (vojáky)
hoarse
chraptivý
trimmer
ořezávač
bleach
bělidlo / odbarvit
kennel
psí bouda
sprout
výhonek / klíčit
glade
paseka / mýtina
frond
tropický líst
shimmer
lesknout se
pollen
pyl
compassion / sympathy
soucit
moat
hradní příkop
conspicious
nápadný / viditelný
futility
zbytečnost / marnost
cradle
kolébka
hoard / treasure
poklad
pagan / heathen
pohan
culprit
viník
dowry
věno
marital
manželský
carpenter
tesař
scumbag
parchant
heathen / pagan
pohan
fiend
zloduch
compartment
přihrádka
commendable
chvalitebný
contagion
nákaza
devise
zkonstruovat / vymyslet
contradict
protiřečit
gainsay
odporovat (arch)
befall
přihodit se
acquaintance
známost
aberration
anomálie
grove
háj / lesík
ruffian
surovec
saint
světec / svatý
accompany
doprovázet
purgatory
očistec
considerate
ohleduplný
safe and sound
v naprostém poradku
enforce
prosadit
knit
plést (triko)
clueless
bezradný
keychain
klíčenka
curtains
záclony
colander
cedník
miscreant
zlosyn / darebák
nefarious
zločinný / hanebný
I beg to differ
Dovoluji si nesouhlasit
rectify
napravit (chybu)
critter
tvor
bracers
nátepníky
stroll
procházka
gumption
kuráž