Level 5 Level 7

51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reckless
unáhlený / lehkomyslný
retreat
ústup
treachery / betrayal
zrada
forfeit / lost
ztratit
twitch
záškuba
embed
vložit
moldy
plesnivý
ration
příděl
avenger
mstitel
gibbet
šibenice
advantage
výhoda
thatch
došek
barn
stodola
villain / rascal
darebák
veiled / hidden
zahalený
decay
hnít
ridiculous
směšné
exhausted
vyčerpaný
blunt
tupý
On behalf of
jménem
abyss / chasm
propast
advance
pokrok
conclude / close
uzavřít
dominion
vláda / nadvláda
rugged
drsný (povrch)
capable
schopný
regimen
režim
sleeve
rukáv
sufficient
dostatečný
quotient
kvocient / podíl
quandary
bezradnost / dilema
burly
statný
buggers
prevíti
tenacious / tough
houževnatý
indicative
Oznamovací způsob (indikativ)
leisurely
neuspěchaný
appeal
odvolání
ruffle
rozcuchat
mettle
bojovnost / odvaha
generous
štědrý
frightful
úděsný
courage
odvaha
stout
udatný
establishment
zřízení / založení
prey
kořist
sewers
kanalizace
agreement
dohoda
beacon
maják
obsess
posednout mysl
bargain
smlouvat / smlouva / výhodná koupě
plunder
loupit / plenit