Level 2 Level 4
Level 3

Conjunctiones 2020


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en, en ook
ac
en, en ook
atque
of
aut
1 toen 2 omdat 3 hoewel
cum + coni.
1 toen, terwijl 2 (telkens) wanneer
cum + ind.
terwijl, zolang als, totdat
dum + ind.
mits, als ... maar
dum + coni.
en, ook
et
ook als, zelfs als
etiamsi
want
nam
en niet, ook niet, maar niet, zelfs niet
nec
nadat
postquam / post ... quam + ind. perf.
maar
sed
als, of (misschien)
si
1 waar 2 toen, zodra
ubi
1 dat 2 opdat 3 zodat
ut + coni.
zo(zeer)
adeo
maar, toch
at
dus
ergo
zodra als
simul cj.
1 zodra 2 zoals
ut + ind.
voordat
antequam
maar
autem
ook al, hoewel
licet cj.
dus
igitur
dus, daarom
itaque
opdat niet / dat
ne + conj.
en niet, ook niet
neque
als niet, behalve
nisi
hoewel
quamquam
hoewel
quamvis
alsof
quasi
en
-que
omdAt
quiA
dat
quin
dat, omda
quod cj.
= ut eo opdat daardoor
quo cj.
omdAt
quoniAm
ZOdra, ZOals, hoe
ut + indic.
zoals wanneer
tamquam
of
sive
of
seu
of
-ve
of
vel cj.