Level 6 Level 8
Level 7

Verba 2020 (99)


94 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
do, das, dare, dedi, datum
geven
erro, as, are
rondzwerven
for, aris, fari, fatus sum
zeggen, spreken
iacto, as, are
werpen, heen en weer bewegen
lego, is, ere, legi, lectum
verzamelen, lezen, kiezen
loco, as, are
plaatsen
miror, aris, ari
bewonderen
no, as, are
zwemmen
opto, as, are
wensen
porto, as, are
dragen
pugno, as, are
strijden
regno, as, are
heersen, besturen
spumo, as, are
schuimen
sto, as, are, steti, statum
staan
voco, as, are
roepen, noemen
doceo, es, ere, cui, ctum
leren, onderwijzen
exerceo, es, ere, cui, citum
uitvoeren, afmatten
habeo, es, ere, bui, bitum
hebben, houden
haereo, es, ere, haesi, haesum
blijven steken
pendeo, es, ere, pependi
hangen, blijven liggen
sedeo, es, ere, sedi, sessum
zitten
teneo, es, ere, ui, tentum
(vast)houden, bezitten
terreo, es, ere, ui, itum
bang maken, opschrikken
video, es, ere, uidi, uisum
zien
accipio, is, ere, cepi, ceptum
aannemen, op zich nemen
addo, is, ere, didi, ditum
toevoegen
attollo, is, ere
optillen, verheffen
adverto, ere,
wenden naar
ago, is, ere, egi, actum
aanwezig zijn
amplector, eris, i, amplexus sum
omhelzen
aspicio, is, ere, spexi, spectum
bekijken, aankijken
cado, is, ere, cecidi, casum
vallen
cano, is, ere, cecini, cantum
zingen, bezingen
capio, is, ere, cepi, captum
pakken
carpo, is, ere, carpsi, carptum
verteren, scheuren
cerno, is, ere, creui, cretum
zien, onderscheiden
compono, is, ere, posui, positum
vergaren, samenstellen
condo, is, ere, didi, ditum
stichten
credo, is, ere, didi, ditum
menen, geloven, (toe)vertrouwen
demitto, is, ere, misi, missum
wegsturen
dico, is, ere, dixi, dictum
zeggen, spreken
duco, is, ere, duxi, ductum
voeren, leiden
facio, is, ere, feci, factum
maken, doen
fallo, is, ere, fefelli, falsum
bedriegen; onpers: het ontgaat (+ acc. pers.)
figo, fivo, is, ere, fixi, fixum
vastmaken, treffen
fingo, is, ere, finxi, fictum
maken , vormgeven
fremo, is, ere, fremui, fremitum
gonzen, mompelen
fugio, is, ere, fugi,
(ont)vluchten
fundo, is, ere, fusi, fusum
gieten, uitstorten
furo, is, ere
stormen, razen
inquit, vb. défectif
zeggen, spreken
iungo, is, ere, iunxi, iunctum
verbinden
labor, eris, i, lapsus sum
glijden, verstrijken
ludo, is, ere, lusi, lusum
spelen
monstro, as, are
tonen
morior, eris, i, mortuus sum
sterven
nascor, eris, i, natus sum
geboren worden
paro, as, are
klaarmaken
perficio, ficis, feci, fectum
voltooien
pergo, is, ere, perrexi, perrectum
verdergaan
peto, is, ere, iui, itum
streven naar, vragen (aan: a(b)), trachten te bereiken, gaan naar, aanvallen
pono, is, ere, posui, situm
zetten, plaatsen, leggen
posco, is, ere, poposci
vragen, eisen
premo, is, ere, pressi, pressum
drukken
quaero, is, ere, siui, situm
vragen, zoeken
rapio, is, ere, rapui, raptus
roven
recludo, is, ere, clusi, clusum
openen
reduco, is, ere, duxi, ductum
terugbrengen
refero, fers, ferre, tuli, latum
richten op, zeggen
rego, is, ere, rexi, rectum
regeren, besturen
ruo, is, ere, rui, rutum
zich storten, aanstormen
sequor, eris, i, secutus sum
volgen
sino, is, ere, siui, situm
toelaten, toestaan
spargo, is, ere, sparsi, sum
strooien, werpen
sterno, is, ere, straui, stratum
uitspreiden, strooien
surgo, is, ere, surrexi, surrectum
zich oprichten
tango, is, ere, tetigi, tactum
aanraken
tego, is, ere, texi, tectum
bedekken
tremo, is, ere, ui, -
trillen
veho, is, ere, uexi, uectum
dragen, meevoeren
verto, vorto, is, ere, uerti, uersum
wenden, keren
vivo, is, ere, uixi, uictum
leven
volvo, is, ere, uolui, uolutum
rollen, wentelen
adsum, es, esse, adfui
aanwezig zijn, er zijn
aio, is, -
bevestigen, zeggen
eo, is, ire, iui, itum
gaan
fero, fers, ferre, tuli, latum
(ver)dragen, brengen, voeren
possum, potes, posse, potui
kunnen
subeo, is, ire, ii, itum
naderen, op zich nemen
sum, es, esse, fui
zijn, bestaan
volo, uis, uelle, uolui
willen
audio, is, ire, iui, itum
horen
gradior, eris, i, gressus sum, intr.
stappen, gaan
venio, is, ire, ueni, uentum
komen