Level 1 Level 3
Level 2

Màu sắc


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
white
màu trắng
yellow
màu vàng
orange
màu da cam
pink
màu hồng
red
màu đỏ
brown
màu nâu
green
màu xanh lá cây
blue
màu xanh da trời
purple
màu tím
grey
màu xám
black
màu đen
silver
màu bạc
gold
màu vàng óng
multicoloured
đa màu sắc
light brown
màu nâu nhạt
light green
màu xanh lá cây nhạt
light blue
màu xanh da trời nhạt
dark brown
màu nâu đậm
dark green
màu xanh lá cây đậm
dark blue
màu xanh da trời đậm
bright red
màu đỏ tươi
bright green
màu xanh lá cây tươi
bright blue
màu xanh da trời tươi