Level 22 Level 24
Level 23

Tự sửa chữa trong gia đình


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chisel
cái đục
hammer
búa
drill
máy khoan
file
cái giũa
ladder
thang
paint brush
chổi quét sơn
pliers
kìm
ruler
cái thước
saw
cưa
screwdriver
tua vít
spanner
cờ lê
spirit level
ống ni vô
stepladder
thang
tape measure
thước dây
bolt
bu-lông
nail
đinh
nut
đai ốc
screw
đinh ốc
washer
vòng đệm
brick
gạch
cement
xi măng
methylated spirits
cồn methanol
paint
sơn
plaster
vữa
sandpaper
giấy ráp
string
dây buộc
tape
băng dính/dây băng
tile
ngói
wallpaper
giấy dán tường
white spirit
dung môi pha sơn
wire
dây điện
pipe
ống nước
toolbox
hộp dụng cụ
broken
bị hỏng
rusty
bị gỉ
to build
xây
to cut
cắt
to loosen
nới lỏng
to measure
đo
to paint
sơn
to repair
sửa
to screw in
siết ốc
to tighten
vặn chặt
to unscrew
tháo ốc