Level 50 Level 52
Level 51

Động vật


77 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dog
chó
cat
mèo
rabbit
thỏ
hamster
chuột cảnh lông xù
goldfish
cá vàng
cow
sheep (số nhiều: sheep)
cừu
pig
lợn
horse
ngựa
chicken
gà con
chicken
gà con
fox
cáo
fox
cáo
deer (số nhiều: deer)
hươu
deer (số nhiều: deer)
hươu
mouse (số nhiều: mice)
chuột nhắt
mouse (số nhiều: mice)
chuột nhắt
rat
chuột
frog
ếch
rat
chuột
snake
rắn
lion
sư tử
frog
ếch
tiger
hổ
monkey
khỉ
snake
rắn
elephant
voi
lion
sư tử
giraffe
hươu cao cổ
tiger
hổ
monkey
khỉ
bear
gấu
pigeon
chim bồ câu
elephant
voi
crow
con quạ
dove
chim bồ câu
owl
con cú
eagle
chim đại bàng
ant
kiến
fly
ruồi
spider
nhện
ant
kiến
bee
ong
fly
ruồi
wasp
vò vẽ
spider
nhện
butterfly
bướm
bee
ong
cod (số nhiều: cod)
cá tuyết
wasp
vò vẽ
trout (số nhiều: trout)
cá hồi trout
butterfly
bướm
salmon (số nhiều: salmon)
cá hồi salmon
cod (số nhiều: cod)
cá tuyết
tuna (số nhiều: tuna)
cá ngừ
shark
cá mập
trout (số nhiều: trout)
cá hồi trout
crab
cua
salmon (số nhiều: salmon)
cá hồi salmon
tail
đuôi
fur
lông thú
tuna (số nhiều: tuna)
cá ngừ
claw
móng vuốt
shark
cá mập
crab
cua
paw
bàn chân có móng vuốt
tail
đuôi
hoof
móng guốc
mane
bờm sư tử
fur
lông thú
trunk
vòi voi
claw
móng vuốt
snout
mũi động vật
paw
bàn chân có móng vuốt
hoof
móng guốc
trunk
vòi voi
snout
mũi động vật