Level 63 Level 65
Level 64

Máy tính và internet


62 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
laptop
máy tính xách tay
desktop computer
máy tính bàn
tablet computer
máy tính bảng
PC (viết tắt của personal computer)
máy tính cá nhân
screen
màn hình
keyboard
bàn phím
mouse
chuột
monitor
phần màn hình
printer
Máy in
wireless router
bộ phát mạng không dây
cable
dây
hard drive
ổ cứng
speakers
loa
power cable
cáp nguồn
email
email/thư điện tử
to email
gửi email
to send an email
gửi
email address
địa chỉ email
username
tên người sử dụng
password
mật khẩu
to reply
trả lời
to forward
chuyển tiếp
new message
thư mới
attachment
tài liệu đính kèm
to plug in
cắm điện
to unplug
rút điện
to switch on
bật
to switch off
tắt
to start up
khởi động máy
to shut down
tắt máy
to restart
khởi động lại
the Internet
internet
website
trang web
broadband internet
mạng băng thông rộng
ISP
ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet)
firewall
tưởng lửa
web hosting
dịch vụ thuê máy chủ
wireless internet
không dây
to download
tải xuống
to browse the Internet
truy cập internet
file
tệp tin
folder
thư mục
document
văn bản
hardware
phần cứng
software
Phần mềm
network
mạng lưới
to scroll up
cuộn lên
to scroll down
cuộn xuống
to log on
đăng nhập
to log off
đăng xuất
space bar
phím cách
virus
vi rut
antivirus software
phần mềm chống vi rut
processor speed
tốc độ xử lý
memory
bộ nhớ
word processor
chương trình xử lý văn bản
database
cơ sở dữ liệu
spreadsheet
bảng tính
to print
in
to type
đánh máy
lower case letter
chữ thường
upper case letter
chữ in hoa