Level 2 Level 4
Level 3

P1 - Kiedy


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
When
Kiedy?
Today
Dzisiaj
Yesterday
Wczoraj
Tomorrow
Jutro
Two hours ago
Dwie godziny temu
At about 4 PM
Koło czwartej po poludniu
Between 7 and 8 PM
Między siódmą a ósmą wieczorem
At midnight
O północy
After 10 AM
Po dziesiątej rano
In the afternoon
Po południu
Before 2 PM
Przed drugą po południu
A moment ago
Przed chwilą
In the morning
Rano
A little bit later
Trochę później
At night
W nocy
In the evening
Wieczorem
In a minute
Za chwilę
In an hour
Za godzinę