Level 38 Level 40
Level 39

P2 - Podróż samolotem


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I would like to confirm my ticket reservation for flight number...
Chciał(a)bym potwierdzić rezerwację biletu na lot numer...
One economy class ticket, please
Poproszę bilet w klasie ekonomicznej
What time does the next plane to... take off?
O której godzinie odlatuje najbliższy samolot do... ?
Excuse me, how can I get to the check-in desk?
Przepraszam, gdzie jest punkt odpraw?
Excuse me, how can I get to the check-in desk for the flight to... ?
Przepraszam, gdzie jest odprawa na samolot do... ?
This is my hand luggage
To jest bagaż podręczny
Excuse me, how can I get to terminal number 5?
Przepraszam, gdzie jest terminal numer 5?
Will we arrive on time?
Czy będziemy punktualnie na miejscu?
We are fifteen minutes late
Mamy 15 minut spóźnienia
Can I have something to drink?
Czy mogę poprosić o coś do picia?
Where can I reclaim my baggage?
Gdzie mogę odebrać bagaż?
My luggage was lost
Mój bagaż został zgubiony
Your luggage should arrive by the evening
Pana(Pani) bagaż powinien dotrzeć do wieczora
How can I get to the city centre?
Jak stąd dojechać do centrum miasta?
How can I get to the railway station?
Jak stąd dojechać do dworca kolejowego?