Level 40 Level 42
Level 41

P2 - W trakcie podróży


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Where is my seat?
Gdzie jest moje miejsce?
Is this seat free?
Czy to miejsce jest wolne?
This is my seat
To jest moje miejsce
This seat is taken
To miejsce jest zajęte
Would you mind if I opened the window?
Czy mogę otworzyć okno?
Would you mind if I closed the window?
Czy mogę zamknąć okno?
Could you open the window?
Proszę otworzyć okno
Could you close the window?
Proszę zamknąć okno
May I smoke in here?
Czy mogę zapalić?
Smoking is forbidden here
Tutaj nie wolno palić
Have we arrived at... ?
Czy jesteśmy już w... ?
Where are we?
Gdzie jesteśmy?
What time do we arrive?
O której godzinie będziemy na miejscu?
Is quite near
Już niedaleko
Could you help me, please?
Czy mógłby Pan / mogłaby Pani mi pomóc?