Level 41 Level 43
Level 42

P2 - Podróż taksówką


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Where can I find a taxi stand?
Gdzie znajdę taksówkę?
To the centre, please
Proszę mnie zawieźć do centrum
To the hotel..., please
Proszę mnie zawieźć do hotelu...
To the railway station, please
Proszę mnie zawieźć na dworzec kolejowy
To the airport, please
Proszę mnie zawieźć na lotnisko
To ... street, please
Proszę mnie zawieźć na ulicę...
Please switch on the taximeter
Proszę włączyć taksometr
Where would you like to get out?
Gdzie chcesz wysiąść?
I would like to get out at the petrol station
Chciał(a)bym wysiąść na stacji benzynowej
I would like to get out here
Chciał(a)bym wysiąść tutaj
Wait for me please for a moment here
Proszę tu na mnie chwilę poczekać
How much do I owe you?
Ile płacę?
Can I have the receipt?
Proszę o paragon
Keep the change
Proszę zatrzymać resztę
Thank you for giving me a lift
Dziękuję za podwiezienie