Level 23 Level 25
Level 24

N1 ( 801 - 900 )


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Phong
Khuê
Nhưỡng
Liên
Điếu, Đích
Ất
Trấp
Ni, Nệ, Nặc, Nật
Biến
Hành, Hoành
Huân
Liệp
Dương
Khoản
Duyệt
Trinh
Hát, Ới
Cảm
Thai
Diếu
Phẫn, Phấn
Đồn, Độn
Già
Phi
Lưu
Thiết
Phao, Bào
Thụy
Hựu
Phưởng
Hận
Phương
Phù
Ngũ
Kị, Kí
Trọc, Trạc
Bôn
Đấu
Lan
Tấn
Tiếu, Tiêu
Bát
Hủ
Xác
Hưởng
Tần
Mao
Phiên, Phan
Sa, Sá
Phụ
Môi
Thiện
Chúc
Đỗng
Điệt
Sáp
Lam
Chuy, Chùy
Quyên
Bồi
Phẫu
Phổ, Phả
Úc, Uất
Du
Thục
Phàm
Hiểu
Kiệt
Nam
Địch
Linh
Đĩnh
Quyền
Tường
Thiên
Chuyết
Thị
Xích
Đèo
Đốc
Triệu
Khát
Thúc
Thư
Hanh, H­ưởng, Phanh
Kham
Tự
Tạc
Ngâm
Đệ
Lĩnh
Thậm
Kiều
Sùng
Tất, Thế