Level 104 Level 106
Level 105

Quá khứ 5 - Luyện tập với động từ quy tắc


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I helped my mum in the kitchen yesterday
tôi đã giúp mẹ của tôi trong nhà bếp hôm qua
he wanted a big blue train
anh ấy đã muốn một chiếc tàu xanh dương lớn
we tried the dessert yesterday
chúng tôi đã thử món tráng miệng hôm qua
they travelled to Germany last week
họ đã du lịch đến nước Đức tuần trước
we ordered four starters
chúng tôi đã gọi bốn món khai vị
I studied in Japan for two months
tôi đã học ở Nhật Bản trong hai tháng
they lived in China for eight years
họ đã sống ở Trung Quốc trong tám năm
we already asked him a question
chúng tôi đã hỏi anh ấy một câu hỏi rồi
we waited for two weeks
chúng tôi đã đợi trong hai tuần
the boy peed in his bed and then he cried
cậu bé đã tè trên giường và sau đó nó đã khóc
I loved cakes and chocolate
tôi đã yêu những cái bánh ngọt và sô cô la
we waited for two years and then we travelled to the United States
chúng tôi đã đợi trong hai năm và sau đó chúng tôi đã du lịch đến Hoa Kì
they helped the girl because she cried
họ đã giúp cô gái vì cô ấy đã khóc