Level 107 Level 109
Level 108

Quá khứ 7 - Luyện tập động từ bất quy tắc


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ago
trước
three weeks ago
ba tuần trước
I wrote a book two years ago
tôi đã viết một quyển sách hai năm trước đây
he bought that hat twenty years ago
anh ấy đã mua cái nón đấy hai mươi năm trước đây
last night they had dinner in the Vietnamese restaurant
tối hôm qua họ đã ăn tối trong nhà hàng Việt Nam
they couldn't make a cake because they had no eggs
họ đã không thể làm một cái bánh vì họ đã không có trứng
I thought you studied at university
tôi đã nghĩ bạn học đại học
he thought I was sixteen years old
anh ấy đã nghĩ tôi mười sáu tuổi
we drank too much beer last night
chúng tôi đã uống quá nhiều bia tối hôm qua
we came to this country many years ago
chúng tôi đã đến đất nước này nhiều năm về trước
he spoke Vietnamese very well
anh ấy đã nói tiếng Việt rất tốt
they made a big yellow hat for you
Họ đã làm một cái mũ vàng cỡ lớn cho bạn
we slept on the train because we had no money
chúng tôi đã ngủ trên chuyến xe lửa vì chúng tôi không có tiền
they got very drunk last night
họ đã uống say xỉn tối qua
we travelled to Germany and met our friends three months ago
ba tháng trước chúng tôi đã du lịch đến nước Đức và gặp bạn của chúng tôi
my brother always went running in the morning
anh trai của tôi đã luôn luôn đi chạy vào buổi sáng
I slept very well thank you
tôi đã ngủ rất tốt cám ơn bạn
you met him in the club two weeks ago
bạn đã gặp anh ấy trong câu lạc bộ hai tuần trước đây
my grandad and grandma came to my birthday
ông và bà của tôi đã đến dự sinh nhật của tôi
I saw her in the library yesterday
tôi đã thấy cô ấy trong thư viện hôm qua
we went dancing so today we are very tired
chúng tôi đã đi nhảy vì thế hôm nay chúng tôi rất mệt
last Saturday my friend made a new pink dress for me
thứ Bảy tuần trước bạn của tôi đã may cho tôi một chiếc đầm hồng
two days ago my sisters had a great trip to the city centre
hai ngày trước các chị của tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời đến trung tâm thành phố
we thought you were really sick
chúng tôi đã nghĩ bạn đã bệnh rất nặng
my dad never went out for dinner
bố của tôi đã không bao giờ đi ra ngoài ăn tối
my son didn't go to school today because last night he got really drunk
con trai của tôi đã không đi đến trường hôm nay vì tối qua nó đã uống say xỉn
I thought you were a journalist
tôi đã nghĩ bạn là một nhà báo
you spoke terrible English
bạn đã nói tiếng Anh dở ẹc
I spoke to her for three hours last Monday
thứ Hai tuần trước tôi đã nói chuyện với cô ấy trong ba tiếng đồng hồ
we went shopping at ten thirty
chúng tôi đã đi mua sắm lúc mười giờ ba mươi phút