Level 108 Level 110
Level 109

Quá khứ 8 - Thể phủ định


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
did not
đã không làm
he couldn't go swimming
anh ấy đã không thể đi bơi
she couldn't come to the cinema tonight
cô ấy đã không thể đến rạp chiếu phim tối nay
we didn't hate the film
chúng tôi đã không ghét bộ phim
they didn't have dinner with us
họ đã không ăn tối với chúng tôi
he didn't meet her brother
anh ấy đã không gặp anh trai của cô ấy
I couldn't go dancing so I was very sad
tôi đã không thể đi nhảy vì thế tôi đã rất buồn
my mum didn't speak English very well
mẹ của tôi đã không nói tiếng Anh rất tốt
my brother couldn't go to school yesterday
em của tôi đã không thể đi đến trường hôm qua
he was not sick last Sunday
Chủ Nhật tuần trước anh ấy đã không bị ốm
my grandma didn't make this cake for me
bà của tôi đã không làm cái bánh ngọt này cho tôi
his friends didn't sleep at home
bạn của anh ấy đã không ngủ ở nhà
we didn't go by bus
chúng tôi đã không đi bằng xe buýt
my mum didn't have blond hair
mẹ của tôi đã không có tóc vàng
we didn't order any desserts
chúng tôi đã không gọi món tráng miệng nào