Level 109 Level 111
Level 110

Quá khứ 9 - Câu hỏi


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
was the house too expensive?
ngôi nhà đã rất mắc sao?
was my dog in your garden yesterday?
có phải con chó của tôi đã ở trong vườn của bạn hôm qua không?
could you go to the cinema?
bạn đã có thể đi đến rạp chiếu phim không?
did he work in the United States?
anh ấy đã có làm việc ở Hoa Kì không?
did you show your passport in the airport?
bạn đã có xuất trình hộ chiếu của bạn ở sân bay không?
did they see the mountains?
bạn đã thấy mấy ngọn núi đó chưa?
did your sister have a good trip?
chị của bạn đã có chuyến đi tốt đẹp không?
when were you in the park?
bạn đã ở công viên khi nào?
where were you guys last night?
các bạn đã ở đâu tối qua?
what did you eat today?
bạn đã ăn cái gì hôm nay?
where did your brother go last year?
anh trai của bạn đã đi đâu năm ngoái?
what did you give your boyfriend?
bạn đã cho bạn trai của bạn cái gì?
when did you visit your grandma?
bạn đã đến thăm bà của bạn khi nào?
what could I do?
tôi đã có thể làm cái gì?
when were your friends on TV?
bạn của bạn (xuất hiện) trên TV khi nào?
what could he do?
anh ấy đã có thể làm cái gì?