Level 110 Level 112
Level 111

Quá khứ 10 - Ôn tập


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
my dad had to buy a new car
bố của tôi đã phải mua một chiếc xe mới
I hated to go dancing
tôi đã ghét đi nhảy
they loved to travel and meet people
họ đã yêu thích du lịch và gặp gỡ mọi người
he wanted to get drunk so he bought fifteen bottles of wine
anh ấy đã muốn uống say xỉn vì thế anh ấy đã mua mười lăm chai rượu
my mum and dad always went for a walk and then they watched TV
mẹ và bố của tôi đã luôn luôn đi dạo và sau đó xem TV
we had breakfast and then we went by bus to London
chúng tôi đã ăn bữa sáng và sau đó chúng tôi đã đi bằng xe buýt đến Luân Đôn
my friends wanted to travel far away but they didn't have enough money
bạn của tôi đã muốn du lịch xa nhưng họ đã không có đủ tiền
I had to write an essay so I couldn't go to the party
tôi phải viết một bài tiểu luận vì thế tôi đã không thể đi đến buổi tiệc
you looked at the book but you didn't buy it
bạn đã nhìn vào cuốn sách nhưng bạn đã không mua nó
she wanted to watch the film but it was too expensive
cô ấy đã muốn xem phim nhưng nó đã quá đắt
they went out for lunch and then they went swimming
họ đã đi ra ngoài ăn trưa và sau đó họ đã đi bơi
he couldn't go running because he didn't have any shoes
anh ấy đã không thể đi chạy vì anh ấy không có giày
you ordered fish and then a cake for dessert
bạn đã gọi món cá và sau đó một cái bánh ngọt cho món tráng miệng
we visited my brother but we didn't see his wife
chúng tôi đã đến thăm anh trai của tôi nhưng chúng tôi không gặp vợ của anh ấy
she studied in Vietnam because she wanted to travel
cô ấy đã theo học ở Việt Nam vì cô ấy muốn du lịch
I needed a big bag but the black one was too big
tôi đã cần một cái túi to nhưng cái túi đen đó quá to
my daughter cried because she couldn't find her book
con gái của tôi đã khóc vì nó không tìm được sách của nó
I hated the food because it was disgusting
tôi đã ghét thức ăn đó vì nó quá kinh tởm
my son wanted to show me his car because it was new
con trai của tôi đã muốn cho tôi xem xe của nó vì cái xe là mới
we thought you needed more toilet paper
chúng tôi đã nghĩ bạn cần thêm giấy vệ sinh