Level 22 Level 24
Level 23

Thứ tôi thích và thứ tôi không thích 2 - C


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
he likes coffee
anh ấy thích cà phê
she does not like rice or pork
cô ấy không thích cơm hoặc thịt heo
he doesn't like fish
anh ấy không thích cá
there is no food
không có thức ăn
there is no milk
không có sữa
is there soup?
có món súp không?
is there coffee?
có cà phê không?
they are my favourite things
chúng là vật yêu thích của tôi
bananas are my favourite food
chuối là thức ăn yêu thích của tôi
actually I like all food
thật ra tôi thích tất cả thức ăn
this is my favourite thing
đây là vật yêu thích của tôi
this is delicious
cái này ngon
that is beautiful
cái kia đẹp
what is that?
cái kia là cái gì?
what is this?
cái này là cái gì?
I don't know
tôi không biết
of course he likes salad
tất nhiên anh ấy thích rau trộn
he likes pork
anh ấy thích thịt heo
she doesn't like potatoes or rice
cô ấy không thích khoai tây hoặc gạo
she doesn't eat meat
cô ấy không ăn thịt
lemons are my favourite food
chanh là thức ăn yêu thích của tôi
soup is my favourite food
súp là thức ăn yêu thích của tôi
actually I like all vegetables
thật ra tôi thích tất cả các loại rau
actually I like all meat
thật ra tôi thích tất cả các loại thịt