Level 29 Level 31
Level 30

Thứ tôi thích và thứ tôi không thích 3 - C


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
do you like it?
bạn thích nó không?
it's very good
nó là rất tốt
I'm vegetarian
tôi ăn chay
is the soup hot?
súp có nóng không?
is it vegetarian?
nó là đồ chay?
where are the nuts?
mấy quả hạch ở đâu?
do you like cheese?
bạn thích phô mai không?
he's allergic to nuts
anh ấy dị ứng với hạch
we are addicted to sugar
chúng tôi nghiện đường
she's addicted to cheese
cô ấy nghiện phô mai
does he like it?
anh ấy thích nó không?
it's good
nó tốt
the pork is disgusting
món thịt heo ghê tởm
is the soup cold?
súp có nguội không?
is it hot?
nó nóng không?
she's allergic to cheese
cô ấy dị ứng với phô mai
she's addicted to salt
cô ấy nghiện muối