Level 46 Level 48
Level 47

Nói về người khác 2 - Cụm từ


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
she has a house in Germany
cô ấy có một ngôi nhà ở Đức
we have a house in the United States
chúng tôi có một ngôi nhà ở Hoa Kì
I have a house in England
tôi có một ngôi nhà ở Anh
I sometimes wear a red dress
tôi đôi khi mặc một chiếc đầm đỏ
he sometimes wears white shoes
anh ấy đôi khi mang giày trắng
they sometimes wear big pink shoes
họ đôi khi mang giày hồng to
she has blond hair
cô ấy có tóc vàng
she has brown eyes and grey hair
cô ấy có mắt nâu và tóc xám
I'm a journalist
tôi là một nhà báo
he's a waiter
anh ấy là một nam nhân viên phục vụ
I write stories every day
tôi viết những câu chuyện mỗi ngày
we drink coffee every day
chúng tôi uống cà phê mỗi ngày
she orders take-away food every day
cô ấy gọi đồ ăn đem đi mỗi ngày
he sometimes wears an orange tie
anh ấy đôi khi đeo một chiếc cà vạt màu da cam
she sometimes wears a white dress
cô ấy đôi khi mặc một chiếc đầm trắng
he has red hair and big eyes
anh ấy có tóc đỏ và mắt to
she has blond hair and blue eyes
cô ấy có tóc vàng và mắt xanh
my dad is a doctor
bố của tôi là một bác sĩ