Level 58 Level 60
Level 59

Nói về người khác 3 - Cụm từ


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
what does he love to do?
anh ấy yêu thích làm cái gì?
what do you hate to do?
bạn ghét làm cái gì?
what does her friend like to do?
người bạn của cô ấy thích làm gì?
what are you interested in?
bạn quan tâm đến cái gì?
what are they interested in?
họ quan tâm đến cái gì?
I love to read
tôi yêu thích đọc
he hates to read the newspaper
anh ấy ghét đọc báo
our dad loves to read the newspaper
bố của chúng tôi yêu thích đọc báo
are you interested in art?
bạn quan tâm đến mỹ thuật không?
he's interested in music
anh ấy quan tâm đến âm nhạc
I'm really interested in history
tôi thật sự quan tâm đến lịch sử
is she interested in sports?
cô ấy quan tâm đến thể thao không?
his girlfriend hates art and music
bạn gái của anh ấy ghét mỹ thuật và âm nhạc
I really love sports and music
tôi thật sự yêu thích thể thao và âm nhạc
their mum always watches the news
mẹ của họ luôn luôn xem tin tức
I never watch films
tôi không bao giờ xem phim
what is he interested in?
anh ấy quan tâm đến cái gì?
my mum loves to read magazines
mẹ của tôi yêu thích đọc tạp chí
my sister loves to read the news
chị gái của tôi yêu thích đọc tin tức
we really hate history
chúng tôi thật sự ghét lịch sử
she always watches a TV show
cô ấy luôn luôn xem một chương trình tivi