Level 75 Level 77
Level 76

Các bạn có kế hoạch gì không? 1


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a plan
một kế hoạch
you guys
các bạn (thân mật)
later
lát sau, lát nữa
to go drinking
đi uống
do you guys have any plans tonight?
tối nay các bạn có kế hoạch gì không?
do you guys have any plans later?
lát nữa các bạn có kế hoạch gì không?
I'm going to watch my favourite TV show
tôi sẽ xem chương trình TV yêu thích của tôi
he's going to watch the news
anh ấy sẽ xem tin tức
our daughter is going to make lunch for us
con gái của chúng tôi sẽ làm bữa trưa dành cho chúng tôi
we are going to make a cake for you
chúng tôi sẽ làm một cái bánh ngọt cho bạn
they are going to go drinking
họ sẽ đi uống
we are going to go out for dinner
chúng tôi sẽ ra ngoài ăn tối
do you want to come?
bạn muốn đến không?
do you guys have any plans tomorrow?
ngày mai các bạn có kế hoạch gì không?
we are going to watch my favourite film
chúng tôi sẽ xem bộ phim yêu thích của tôi
I'm going to go out for lunch
tôi sẽ đi ra ngoài ăn trưa