Level 17 Level 19
Level 18

Dodatkowe


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
overeat overate overeaten
przejeść, przejadać się
overfeed overfed overfed
przekarmiać
overhear overheard overheard
usłyszeć, przypadkiem podsłuchać
overlay overlaid overlaid
pokryć, pokrywać (np. warstwą farby, warstwą złota)
overpay overpaid overpaid
wypłacić zbyt wysokie wynagrodzenie / przepłacić, nadpłacić
overrun overran overrun
opanować, opanowywać (np. wyspę turystyczną)
oversee oversaw overseen
nadzorować
overshoot overshot overshot
nie trafić, minąć, mijać (np. cel, tarczę)
oversleep overslept overslept
zaspać
overspend overspent overspent
wydawać za dużo, przekraczać planowane wydatki