Level 5 Level 7
Level 6

Top 5 things to know about slavery


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a piece of information
en upplysning
civil war
inbördeskrig
permitted
tillåten
legally
i lagens ögon, lagligt sett
prohibited
förbjuden
border
gräns
further
längre (om sträcka)
watchful
vaksam
prevent
förhindra
capture
fånga
nightly
nattlig
impose
införa
curfew
utegångsförbud
suspicious
misstänkt
surround
omge
crop
gröda
harsh
hård
working conditions
arbetsförhållanden
obey
lyda
demand
efterfrågan
resist
göra motstånd
resistance
motstånd
punishment
straff
rebellious
upprorisk
severe
allvarlig
imprisonment
fängelse
property
egendom
community
gemenskap
rely on
förlita sig på